ประกาศอื่นๆ

หัวข้อ แสดง วันที่สร้าง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม 2565 แสดง 05 ม.ค. 2022
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ธันวาคม 2564 แสดง 02 ธ.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 แสดง 02 พ.ย. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ตุลาคม 2564 แสดง 04 ต.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กันยายน 64 แสดง 01 ก.ย. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน สิงหาคม 64 แสดง 02 ส.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กรกฎาคม 64 แสดง 01 ก.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มิถุนายน 64 แสดง 31 พ.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤษภาคม 64 แสดง 06 พ.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 64 แสดง 07 เม.ย. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มีนาคม 64 แสดง 25 ก.พ. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64 แสดง 02 ก.พ. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม 2564 แสดง 30 ธ.ค. 2020
ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน (วันที่ 18 ธ.ค.63) แสดง 15 ธ.ค. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ธันวาคม 2563 แสดง 01 ธ.ค. 2020
การรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี แสดง 24 พ.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แสดง 30 ต.ค. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ตุลาคม 2563 แสดง 30 ก.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กันยายน 2563 แสดง 09 ก.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน สิงหาคม 2563 แสดง 04 ส.ค. 2020
หนังสือมอบอำนาจมาประชุมแทน (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62) แสดง 17 ก.ค. 2020
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แสดง 09 ก.ค. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แสดง 01 ก.ค. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มิถุนายน 2563 แสดง 01 มิ.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แสดง 01 พ.ค. 2020
เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แสดง 13 เม.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2563 แสดง 08 เม.ย. 2020
การมาติดต่องานที่สมาคม ส.ส.ช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แสดง 30 มี.ค. 2020
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แสดง 02 มี.ค. 2020
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานบริการ แสดง 15 ต.ค. 2019
หน้า:  1  2  Next