ประกาศสมาคมฯ

ชื่อประกาศ แสดง วันที่สร้าง
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานบริการ แสดง 24 ธ.ค. 2023
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานบริการ แสดง 21 ธ.ค. 2023
แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม ประจำปีการเงิน 2567 แสดง 15 ธ.ค. 2023
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสมาคม แสดง 12 ธ.ค. 2023
ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน (วันที่ 23 ธ.ค.65) แสดง 13 ธ.ค. 2022
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สมาคม แสดง 06 ธ.ค. 2022
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม แสดง 30 พ.ย. 2022
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม แสดง 18 พ.ย. 2022
ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน (วันที่ 18 ธ.ค.63) แสดง 15 ธ.ค. 2020
รายงานกิจการ ประจำปี 2562 แสดง 12 ต.ค. 2020
เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แสดง 08 เม.ย. 2020
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แสดง 04 ต.ค. 2019
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แสดง 25 ก.ย. 2019
หยุดทำการ 1 วัน(วันที่ 23 ส.ค.62) แสดง 16 ส.ค. 2019
รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แสดง 09 เม.ย. 2019
แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ ประจำปีการเงิน 2561-2562 แสดง 04 ก.ย. 2018
หยุดทำการ 1 วัน (วันที่ 24 ส.ค. 61) แสดง 21 ส.ค. 2018
รับสมัครสมาชิกตามข้อบังคับ พ.ศ. 2561 แสดง 12 ก.ค. 2018
รายงานกิจการ 60 แสดง 05 มิ.ย. 2018
รายงานรับเงินสงเคราะห์ศพงวดที่ 2 (ต่อจากครั้งก่อน) แสดง 29 มิ.ย. 2017
รายงานการรอรับเงินสงเคราะห์ งวดที่ 2 แสดง 19 เม.ย. 2017
หน้า:  1