วิธีการใช้เว็บ


Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้เลขบัตรประชาชนเป็น Username: และใช้วันเดือนปีเกิดเป็นรหัสผ่าน โดยใช้ตัวเลข 2 หลักของวันเดือนปีเกิดมาเรียงต่อกันเป็นรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม "Login เข้าสู่ระบบ"

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงชื่อของสมาชิก และเมนูที่สามารถใช้งานได้ เช่น เมนูดูข้อมูลส่วนตัว, เมนูดูข้อมูลการจ่ายเงิน และเมนูออกจากระบบ