ระบบแจ้งเลขบัตรประชาชน

(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลเลขบัตรประชาชน)

ชื่อ-สกุล *
เลขบัตรประชาชน *
 

ข่าวสารประจำเดือน

หัวข้อข่าว แสดง วันที่สร้าง
วารข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แสดง 19 พ.ค. 2020
วารข่าวประจำเดือน เมษายน 2563 แสดง 23 เม.ย. 2020
วารข่าวประจำเดือน มีนาคม 2563 แสดง 25 มี.ค. 2020
การเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แสดง 09 มี.ค. 2020
วารข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แสดง 19 ก.พ. 2020
วารข่าวประจำเดือน มกราคม 2563 แสดง 30 ม.ค. 2020
วารข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2562 แสดง 17 ธ.ค. 2019
วารข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แสดง 02 ธ.ค. 2019

ข่าวประกาศอื่นๆ

หัวข้อ แสดง วันที่สร้าง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มิถุนายน 2563 แสดง 01 มิ.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แสดง 01 พ.ค. 2020
เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แสดง 13 เม.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2563 แสดง 08 เม.ย. 2020
การมาติดต่องานที่สมาคม ส.ส.ช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แสดง 30 มี.ค. 2020
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แสดง 02 มี.ค. 2020
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานบริการ แสดง 15 ต.ค. 2019
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แสดง 04 ต.ค. 2019